Over het Principe van Huygens

Landscape installation based on the forced oscillation of a water surface, and reflection of the waves thus generated.


Sleutelwoorden: Astrofysica - Kosmologie - Hydrodynamica - Beeldende kunst Keywords: Astrophysics - Cosmology - Hydrodynamics - Visual Art


Deze webstek verandert op veranderlijke wijze This Page Changes in Unpredictable Ways


Laatste aanpassing op zaterdag 2 juni 2012